Как ввести покупку у физических лиц по договору купли-продажи?
Используется в модулях: Покупки, Банк, Касса, Покупки

ЧаВО / Как ввести покупку у физических лиц по договору купли-продажи?

Pirkimo registravimas, kai perkama iš fizinio asmens pagal Pirkimo pardavimo sutartį ir turi būti sumos deklaruojamos GPM312 deklaracijoje.
Veiksmų seka:
1. Parametrai → Nustatymai → Pirkimai
   1.1 Pažymėti laukelį „Rodyti GPM tarifą pirkimuose?", pažymėjus varnele atsiranda papildomas laukelis Pirkimo modulyje;
   1.2 Parinkti kor. sąskaitą kurią norima naudoti GPM surašymui (kor. sąskaita naudojama pavyzdinė, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką);
   1.3 Užpildyti pavadinimą formuojamai Pirkimo – pardavimo sutarčiai, kad būtų galima atsispausdinti;


2. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija 
Priskirkite sukurtą VMI klientą laukelyje ,,VMI klientas“. Užpildę lauką paspauskite ,,Išsaugoti“. Pastaba, jei šis laukas yra užpildytas, šį punktą praleiskite.

3. Sandėlis → Pirkimai
Kurti naują įrašą, pirkimo registravimui (pirkimo registravimo pavyzdys)
   3.1 Įvedus pirkimą, nurodyti taikomo GPM tarifo dydį;
   3.2 Spausti mygtuką „Išskaičiavimai“ ir pasirinkti „Surašyti GPM sumą“.


Automatiškai registruojamas GPM surašymas į Bendrą žurnalą. Galima patikrinti paspaudus „Dvejybinio surašymo“ mygtuką, kad patikrinti ar surašymas atliktas teisingai.

4. Pirkimo – Pardavimo sutarties spausdinimas
Įrašo viduje spausti mygtuką „Spausdinti“, iš sąrašo pasirinkti šabloną „Sutartis“ ir spausti mygtuką „Spausdinti“:
5. Kasos išlaidų orderio formavimas (KIO)
   5.1 Įrašo viduje spausti mygtuką „Kiti veiksmai“ iš sąrašo pasirinkti „Sukukurti kasos išlaidų orderį“.

   5.2 Atsidariusiame lange pasirinkti kasą, iš kurios formuojamas išlaidų orderis:

   5.3 Automatišai kuriamas „Kasos išlaidų orderis“ ir atidaromas kasos įrašo langas.
Įrašo viduje pažymėti poziciją ir spausti mygtuką „Mokesčiai (GPM313, GPM312)“  , atsidariusiame lange užpildyti laukus GPM312 deklaracijos surašymui ir įvestą informaciją išsaugoti.


   5.4 Spausti mygtuką „Spausdinti“ Kasos Išlaidų orderio (KIO) spausdinimui.
   5.5 Automatiškai registruojamas GPM surašymas į Bendrą žurnalą. Galima patikrinti paspaudus „Dvejybinio surašymo“ mygtuką, kad patikrinti ar surašymas atliktas teisingai.

6.  Bankas → Bankas (Jei atsiskaitymas vykdomas pavedimu)
   6.1 Kurti naują įrašą, bankinio pavedimo registravimui;
   6.2 Įrašo viduje pažymėti poziciją ir spausti mygtuką „Mokesčiai (GPM313, GPM312)“  , atsidariusiame lange užpildyti laukus GPM312 deklaracijos surašymui ir įvestą informaciją išsaugoti.
Užpildžius lentelės laukus spausti mygtuką Išsaugoti". Kai prie sumos bus priskirta „Išmokų klasė“ ir „Išmokų kodas“ ši suma pateks į GPM312 deklaraciją. 

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.