Почему я получаю сообщение об ошибке «Клиент не указан или не указан»?
Используется в модулях: Заработная плата

ЧаВО / Почему я получаю сообщение об ошибке «Клиент не указан или не указан»?

DU  → Darbo užmokestis

Atliekant DU surašymą į bendrą žurnalą gaunamas įspėjimas: „Nenurodytas arba nurodytas neteisingas klientas“


Rekomenduojame patikrinti:
1. ar užpildyti parametrai: Parametrai Nustatymai DU parametrai

2. Ar darbuotojo kortelėje priskirtas teisingas klientas, laukelyje „Buh.klientas“: