Получаю сообщение «Требуется пропал» при покупке валюты?

ЧаВО / Получаю сообщение «Требуется пропал» при покупке валюты?

Parametrai → Buhalterija

1. Įrašykite reikiamas kor. sąskaitas Parametrai → Buhalterija:

  • Neigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - 6803
  • Teigiamo valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaita - 5803
  • Valiutos pirkimo sąnaudos - 6803
  • Valiutos pirkimo pajamos - 58003

2. Patikrinkite ar įvestas valiutos kursas Žinynai → Valiutų kursai modulyje
3. Patikrinkite ar įvesta valiuta Žinynai → Valiutos modulyje