Как обновить карточки товаров для интеграции с «Расо»?
Используется в модулях: Raso кассовые аппараты

ЧаВО / Как обновить карточки товаров для интеграции с «Расо»?

Norint kad prekių kortelės nebūtų perduodamos į Raso kasos aparatą:
Žinynai →  Prekių kortelės →  Prekės

  • Pasirinktoje prekės kortelėje

reikia nuimti  požymį „Aktyvi?“, o jei reikia perduoti į Raso aparatą tuomet atvirkščiai – uždėti „Aktyvi?“:

  • Jei yra daug prekių kortelių, kurias reikia koreguoti:

tuomet galima pakeitimą atlikti masiškai pasirenkant reikiamas korteles ir paspaudus ženkliuką žvaigždutę 

atsidariusiame lange pažymėti varnele ant "Aktyvi?" ir spausti "Išjungti", kad pasirinktoms prekių kortelėms požymis „Aktyvi?“ būtų nuimtas.
Jei reikia prikirti požymį pasirinktoms kortelėms: 
pažymėti varnele ant "Aktyvi?" spausti "Įjungti", kad pasirinktoms prekių kortelėms požymis „Aktyvi?“ būtų uždėtas.