Что считается ошибкой на стороне B1.lt?
Используется в модулях: Консультации

ЧаВО / Что считается ошибкой на стороне B1.lt?

Klaida (žargoniškai „bugas“) B1.lt pusėje traktuojama kai programos moduliuose ar pajungtose integracijose:

  • įrašai užregistruojami ne taip kaip aprašyta instrukcijose;
  • buhalteriniai įrašai atvaizduojami klaidingai ataskaitose;
  • įskiepiai ar sujungimai su el. platformomis veikia ne taip, kaip aprašyta instrukcijoje (tai negalioja individualiai klientų diegtoms integracijoms);
  • pasikeičia ar atsiranda neatitikimai po tam tikro modulio atnaujinimo.