Как распечатать кассовую книгу?
Используется в модулях: Касса

ЧаВО / Как распечатать кассовую книгу?

  1. Pasirenkame modulį „Kasa“ → „Kasa“ → Pasirenkame kasos kor.sąskaitą → Spaudžiame mygtuką „Spausdinti“.
  2. Atsidariusiame lange pasirenkame reikiamą šabloną → Pasirenkama ataskaitos spausdinimo periodą → Spaudžiame „Sugeneruoti“.