Как привязать к коду зарплаты другой кор.счет?
Используется в модулях: Коды ЗП (Регистры)

ЧаВО / Как привязать к коду зарплаты другой кор.счет?

DU kodui kor. sąskaitų priskyrimas, kurios naudojamos darbo užmokesčio apskaičiavimui:

DU → Žinynai → DU kodai

Surašant įrašus į bendrą žurnalą sistema atitinkamai parinks kor. sąskaitas pagal nurodytus nustatymus. Jei DU kode nurodyta kor. sąskaita, įrašas registruojamas su šia kor. sąskaita, jei nebus kor. sąskaitos — ims iš darbuotojo kortelės arba sisteminių parametrų. Praeities duomenys nesikeis, jei nebus iš naujo surašomi įrašai į bendrą žurnalą. 

Pastaba. Kor. sąskaitos negalima nurodyti šiems DU kodams: 30, 32, 33, 38, 366.