Как назначить документ для наложения в модуле банка?
Используется в модулях: Банк

ЧаВО / Как назначить документ для наложения в модуле банка?

Bankas  → Bankas

Atidarykite jau sukurtą mokėjimą arba sukurkite naują. Apačioje prie pozicijos stulpelyje „Dengiamo dokumento nr.” paspauskite juodą mygtuką.
1. Paspaudus mygtuką atsidarys lentelė „Dengiami dokumentai”.
Norėdami pasirinkti dengiamą dokumentą pažymėkite įrašus, pažymėjus įrašą dengiama suma turi atsirasti „Dengiama suma” stulpelyje. Pasirinkus įrašus paspauskite mygtuką „Dengti”.
Pastaba. Prie dengiamo dokumento privalo būti mėlyna varnelė.
Dengiama suma atsiranda automatiškai, ją galima koreguoti paspaudus ant balto langelio ir pakeitus sumą. Spauskite „Dengti“ ir „Išsaugoti“.


2. Jei pirma „Suma“ laukelyje įrašėte sumą ir tik tada paspaudėte mygtuką „Dengiamo dokumento nr.”, tai sąskaitas galite dengti paspaudus mygtuką „Dengimo sumos likutis” paspauskite ant rodyklės. Dokumentai bus dengiami iš eilės nuo viršaus įvestai sumai. Spauskite „Dengti“ ir „Išsaugoti“.Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.