Как изменить роль пользователя в компании или дать определенные права?

ЧаВО / Как изменить роль пользователя в компании или дать определенные права?

Paskyra → Įmonės ir vartotojai

Kiekvienam vartotojui, esančiam įmonėje yra suteikiamos tam tikros teisės, pavyzdžiui - vadovas, buhalteris, vadybininkas ir pan.  

Vartotojui teisės keičiamos paspaudus mėlyną mygtuką „Keisti teisių rinkinį“ iš pateikto sąrašo parinkti tinkamą variantą ir spausti „Išsaugoti“.

Galima sukurti naują teisių rinkinį, paspaudus tab „Teisių rinkiniai“ ir pasirenkant mygtuką „+Sukurti naują teisių rinkinį“ arba kopijuoti jau sukurtą teisių rinkinį spaudžiant „Nukopijuoti teisių rinkinį" pasirenkant iš sąrašo įmonę, kurioje šis teisių rinkinys bus išsaugotas. 

Jei norite redaguoti esamą teisių rinkinį, paspauskite redagavimo mygtuką ir atitinkamai pažymėkite, ką vartotojas galės daryti programoje, kuriuos modulius matyti. Pvz.: Direktoriaus rolę turintis vartotojas gali matyti atsargų, DK, Pardavimų/pirkimų ataskaitas, pilnai tvarkyti Banko įrašus bei peržiūrėti bendro žurnalo ar Didžiosios knygos įrašus. Kitų modulių, kaip pateikta pavyzdyje vartojas matyti negali. Redaguotą vaidmenį išsaugokite. 

rolės2
Pastaba: Teises gali priskirti ar keisti vartotojas turintis „Vadovas“ teisių rinkinį..
„Sistemos teisių rinkinių“ koreguoti nėra galima, juos galima tik peržiūrėti paspaudus mygtuką .