Как ввести покупку-продажу валюты?

ЧаВО / Как ввести покупку-продажу валюты?

Įsitikinkite ar esate užpildę nustatymus Sistema Parametrai Buhalterija valiutos pirkimo sąnaudų ir valiutos pirkimo pajamų kor. sąskaitas.

Valiutos pirkimo (pardavimo) įrašas atliekamas tik kreditinis, sistema automatiškai sugeneruoja debetinį įrašą atitinkamoj banko sąskaitoje.

Pasirenkate banko sąskaitą, iš kurios „išeina“ pinigai. Spaudžiate mygtuką .

  • Jei RUB keičiami į EUR.

Pastaba: Įrašius Valiutos pirkimo kursą - skirtumas tarp buhalterinio kurso ir pirkimo (pardavimo) automatiškai surašomas į Parametrai Buhalterija nurodytą sąskaitą. Dvejybiniame įraše buhalteriškai surašomos sumos.

  • Jei EUR keičiami į RUB.

Pastaba: valiutos kurso santykis (1/valiutos kursas) įrašomas į laukelį Val. Vnt. pirkimo kursas - skirtumas tarp buhalterinio kurso ir pirkimo (pardavimo) automatiškai surašomas į parametruose nurodytą sąskaitą. Dvejybiniame įraše buhalteriškai surašomos sumos.