Если вы не получили письмо с подтверждением регистрации?

ЧаВО / Если вы не получили письмо с подтверждением регистрации?

Jeigu užpildę registracijos anketą negavote patvirtinimo laiško, patikrinkite ar laiškas nepateko į Jūsų nepageidaujamų laiškų (angl. SPAM) aplanką. Jei laiško vis tik negavote, prašome kreiptis el. paštu .