Почему я не показываю остатки на складе, даже если товары указаны в закупочной документации?

ЧаВО / Почему я не показываю остатки на складе, даже если товары указаны в закупочной документации?

Galimos priežastys:

1. DK → Sąskaitų planas
Sąskaitų plane kor. sąskaitai nurodykite požymį „Atsargos“ ir tada per naują užregistruokite atsargas. Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.

2. Pardavimo data yra ankstesnė, neip prekių įsigijimo data;
3. Prekės užajamuotos kitame sandėlyje, nei pasirinktas pardarive sandėls.