Почему я не показываю остатки на складе, даже если товары указаны в закупочной документации?

ЧаВО / Почему я не показываю остатки на складе, даже если товары указаны в закупочной документации?

DK → Sąskaitų planas
Sąskaitų plane kor. sąskaitai nurodykite požymį „Atsargos“ ir tada per naują užregistruokite atsargas. Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.