Я получаю сообщение об ошибке: «Невозможно добавить службы в учетную запись инвентаря». Что я делаю не так?

ЧаВО / Я получаю сообщение об ошибке: «Невозможно добавить службы в учетную запись инвентаря». Что я делаю не так?

Kai registruojate paslaugų pirkimą, pagal operacijos rūšį priskiriama korespondentinė sąskaita su požymiu "atsargos", todėl rodomas klaidos pranešimas "Negali būti paslaugos įtrauktos į atsargų sąskaitą".
Galite pirkimo pozicijoje pakeisti korespondentinę sąskaitą, ją įrašykite į stulpelį „Kor. sąskaita“.

Kad nereikėtų kiekvieną kartą rinkti kor. sąskaitų, galite kortelėje įrašyti kor. sąskaitas. Kai registruosite tokį pirkimą, ar pardavimą kor. sąskaita bus imama iš prekės kortelės.