7.2. Привязка продуктов
Используется в модулях: eBay

ЧаВО / 7.2. Привязка продуктов

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Kiekviena prekė el. parduotuvėje susiejama pagal SKU kodą, kuris turi atitikti platformosB1.lt prekės kortelės laukelyje „Kodas“ įvesta informacija.

Ebay paskyroje informaciją iš laukelio „Kodas“ reikia nurodyti pažymint varnele Custom Label laukelį (My eBay Listings):

item
JJeigu nematote stulpelio, kuriame būtų parinktis Custom Label, paspauskite Customize nuorodą ir uždėkite varnelę  Custom Label, tuomet paspauskite Save.
custom