7.1. Привязка продуктов (video)

ЧаВО / 7.1. Привязка продуктов (video)

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Susiekite B1.lt prekes su Ebay parduotuvės prekėmis, t.y., Ebay parduotuvėje esantį SKU prekės kodą įrašykite B1.lt sistemos kortelės laukelį ,,Kodas“. Šis kodas gali būti sudarytas iš 60 skaičių.
Pastaba. Jei bus susietos prekių kortelės B1.lt ir Ebay sistemoje, susikūrus antrajam įrašui, t.y., nurašymo dokumentui iš sandėlio, ši prekė bus nurašoma.