Какие настройки необходимы для кумулятивного хронометража?

ЧаВО / Какие настройки необходимы для кумулятивного хронометража?

Valandiniam darbo laiko apskaitymui reikalingi nustatymai:
1. Personalas → Darbuotojai → Sutartys nurodyti informaciją, skirtą valandiniam darbo laiko apskaitymui: Val. kaina, Varnelę ties Suminė darbo apskaita, DU kodas (102 valandinis)

2. DU → Žinynai → Tabelio kodai priskirti DU kodus 
3. Pildant tabelį laukas „Žymėjimas“ užpildomas tik tais atvejais, kai yra nukrypimai t.y. „Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (KS)“:

Kitais atvejais „Žymėjimas“ laukas lieka nepildomas, registruojamas tik valandų skaičius:

4. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Veiksmai atlyginimo paskaičiavimui:

    1. sukurti naują įrašą
    2. pasirinkti atlyginimo skaičiavimo mėnesį ir pažymėti varnele „Naudoti tabelį“
    3. paspauskite mygtuką „Išrinkti darbuotojus“ 
    4. skaičiuoti atlyginimą visiems darbuotojams


5. Suskaičiavus atlyginimą paspauskite Surašyti į BŽ"  ir Išsaugoti“