Modernus sprendimas kiekinei apskaitai

Kaip tai veikia?

UAB „RASO“ kuria ir tiekia kompiuterines kasos sistemas ir Auto ID (mobilią kompiuterinę) įrangą prekybos, gamybos, logistikos ir kitoms įmonėms.
Autorinis RASO sprendimas — RASO Retail, patogi ir funkcionali prekybos valdymo sistema, pritaikoma kiekvienai mažmeninės prekybos įmonei pagal poreikius. Šiuolaikinė programinė platforma, lengvai integruojama su B1.lt, išsamūs pardavimų duomenys ir analitikai, integruojama moderni įranga efektyviam darbui, dinamiškas kainodaros valdymas, modernūs lojalumo sprendimai.
1. Pardavimai vyksta iš Raso Retail sistemos, kuri sujungta su fiskaliniu bloku.
2. Kartą per parą arba pagal užklausimą duomenys imami iš kasos aparato duomenų bazės ir perduodami į B1.lt sistemą.


POS sistemos POS RASO - 01


POS sistema RASO - 12

Kiek tai kainuos?

b1dd

Apskaitos programa

Paslauga (raktas) perkama 1 el. parduotuvei.
Dėl techninių klausimų kreiptis per programos konsultacinę sistemą (plano Ekspertas).
Atsiradus klausimams dėl įsigijimo kreiptis: www.b1.lt/kontaktai 

nuo 30€ / mėn.

Nustatymai

Modulis skirtas aktyvuoti prisijungimą prie Raso kasos aparato.

Kokius nustatymus nustatyti kad integracija veiktų?

Nustatykite Parametrai → Raso kasos aparatai kasos aparato modulio parametrus B1.lt programoje.
Spustelėkite mygtuką "Užsakyti paslaugą".
Atsidariusiame lange suveskite reikalaujamus parametrus:

  • Kasos aparato pavadinimas — galite įvesti savo nuožiūra.
  • Parduotuvės kodas, IP adresas, Portas, Duomenų bazės pavadinimas, Vartotojas, Slaptažodis — šiuos duomenis turite gauti iš kasos aparato tiekėjo.
  • Sandėlis — sandėlis iš kurio prekiausite.
  • Darbuotojas — Pasirenkite darbuotoją, kurio duomenys bus matomi dienos lape, t. y. jo vardu bus sukuriamas dokumentas
  • Operacija — Pasirinkite dienos lapo operaciją.
  • SF op. rūšys — operacijos rūšis sąskaitai faktūrai išrašyti.
  • SF PVM tarifas — sąskaitoms faktūroms išrašyti taikomas PVM tarifas.
  • Ar automatiškai nurašyti? — uždėjus varnelę automatiškai bus nurašomos prekės iš pasirinkto sandėlio.
Pastabos:

Būtina prekių kortelėje užpildyti pavadinimus, prekių kodus ir barkodus — jie turi būti unikalūs, kitaip sistema gaus iš kasos aparato klaidingus duomenis. 
Prekės kortelėje būtina nurodyti PVM kodus, kitaip į sistemą bus importuoti pardavimai be PVM. Nors B1.lt šis laukas nėra privalomas pildyti, kasos aparatui jis reikalingas užpildytas.
Prekių ir pardavimų sinchronizavimas vyksta vieną sykį paroje (arba paspaudus mygtuką "Gauti duomenis"), kai parduotuvė užsidaro (serveris tuo metu turi būti įjungtas, kitaip sinchronizacija neveiks).

Rekomenduojame „Lengvą startą“


1. Padarysime mokymus, padėsime padaryti pradinius nustatymus B1.lt ir paleisti sujungimą su el. parduotuve ar kasos aparatu.
2. Esant poreikiui, padėsime su įskiepio įdiegimu. 

300 € — vienkartinis mokestis.
(150 € grįžta į jūsų B1.lt balansą).

Partneriai

 
tartilas123x
 
Kuria ir tiekia kompiuterines kasos sistemas.
Kreiptis https://www.raso.lt/kontaktai