Sandėlis: Prekės

Prekių likučiai

Modulis skirtas prekių likučių peržiūrai pagal sandėlius.

 • Prekių likučiai: lentelėje pateikiami prekių likučiai, kuriuos galima peržiūrėti, filtruoti pagal pasirinktus požymius, pvz.: Pagal prekės pavadinimą, kodą, pirkimo datą ir pan.
 • Laukelyje „Sandėlis" pasirenkame sandėlį ir spaudžiame „Gauti“. Jei sandėlis nenurodytas, bus rodoma visų sandėlių likučiai. 
 • Visi laukeliai gali būti filtruojami.

Kodėl nerodo prekių likučių, nors pirkimo dokumentuose prekės įvestos?
DK → Sąskaitų planas
Sąskaitų plane kor. sąskaitai nurodykite požymį „Atsargos“ ir tada per naują užregistruokite atsargas. Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.

Prekės judėjimas

Modulis skirtas peržiūrėti prekės judėjimo ataskaitą: paieška pagal prekę, filtracija pagal sandėlį ir datą.

 • Prekės judėjimas: lentelėje pateikiamas pasirinktos prekės judėjimas pagal pirkimo, pardavimo, vidinio judėjimo ar nurašymo dokumentus. Pateikiamas pirkimo - pardavimo kainų skirtumas.
 • Pasirenkame prekę, sandėlį, spaudžiame „Gauti“ ir prekės informacija pateikiama lentelėje.
 • Pateiktus duomenis galima atspausdinti.

 

Konsignaciniai likučiai

Konsignacija - kai pardavėjas gauna iš tiekėjo prekes su krovinio važtaraščiu ar kitu dokumentu, kuris neperleidžia prekių nuosavybės. Kai prekės parduotos, pirkėjas informuoja tiekėją, ir tada tiekėjas išrašo sąskaitą ar PVM sąskaitą faktūrą.

 • Konsignaciniai likučiai: šioje lentelėje pateikiama visa konsignacinių likučių informacija. Norint ją peržiūrėti spaudžiamegauti

Konsignacija, kai jūsų įmonė duoda prekes klientui.
 1. Susikurkite užbalansines sąskaitas (jei reikia, jei nenaudosite kor. sąskaitų iš sąskaitų plano), pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
 2. Pasiruoškite operacijos rūšį. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:kosignacija
 3. Sukurkite pardavimo dokumentą Sandėlis=>Prekyba su šia operacijos rūšimi.
 4. Kai reikia išrašyti sąskaitą (kai klientas parduoda prekes) - pasirenkite meniu punktą - Sandėlis=>Konsignaciniai likučiai
  Išsirinkite (naudojant lenteles filtrus) kokiam klientui norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje Konsigkiekis, kuriuos perkeliate į sąskaitą.

kons.pardavimas1

Užpildote reikiamus laukus: Dokumento data ir Operacijos rūšis ir paspaudžiate mygtuką Kurti dokumentą:

kons.pardavimas

Tada sistema iš konsignacinių dokumentų perkelia nurodytą kiekį prekių į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia, sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.
arba
Kitas variantas: jei nenorite, kad konsignacinis dokumentų DK įrašas pasikeistų, o darytų atvirkštinius, tai tuomet Jūs turite daryti prekių grąžinimą ir tada tiesiog daryti pardavimą.

Pastaba:

 • Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
 • Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.

 

 

Konsignacija, kai jūsų įmonė gauna prekes iš tiekėjo.
 • Susikurkite Operacijos rūšį, pagal kurią į sandėlį įkeliate prekes. Pvz.: D2014 (prekės) K44XX (mokėtinos sumos tiekėjams už konsignaciją). Pvz.:

kons.atsar

 • Pirkimus registruojate kaip ir bet kokią sąskaitą Sandėlis=>Pirkimai
 • Kai gaunate sąskaitą faktūrą prekes, kurias pardavėte, registruojate pirkimą taip D44XX  K443. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Pvz.:

kons.pirk

 

Kokia turėtų būti operacija, norint grąžintis konsignacines prekes (mes parduodame konsignacijai ir jos grįžta pas mus)?

Jūs turite:

 • Keisti Konsignaciniame pardavime išrašytų prekių kiekius arba
 • Per Konsignaciniai likučiai suformuokite pardavimo dokumentą su atitinkama operacijos rūšimi ir tada pagal tai darykite grąžinimo dokumentą.

Inventorizacija

Šiame modulyje galite atlikti prekių, atsargų inventorizaciją.

 • Požymiai: inventorizaciją galima vykdyti pagal tam tikrus požymius: Sandėliai, Tiekėjai, Prekių/paslaugų požymiai, Prekių grupės, Prekės, Kor. Sąskaitos.
 • Generuoti likučius: funkcija, kuri pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruoja visų prekių likučius ir vykdoma prekių inventorizacija. 
 • Inventorizacijos pozicijos: lentelėje pateikiami visi prekių likučiai ir suvedami faktiniai prekių likučiai.
 • Spausdinti: suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą pasirinkus spausdinimo funkciją. 
 • Veiksmai: funkcija leidžianti sukurti:
  • prekių pertekliaus aktą;
  • prekių nurašymo aktą. 

Inventorizacija parametrai

Šiame modulyje nustatomi parametrai:

 • Trūkumo operacijos rūšis
 • Pertekliaus operacijos rūšis

Trūkumo operacijos rūšis - iš žinyno parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama, kai bus sukuriamas inventorizacijoje nustatyto trūkumo dokumentas.
Pertekliaus operacijos rūšis - iš žinyno parenkama operacijos rūšis, kuri bus naudojama, kai bus sukuriamas inventorizacijoje nustatyto pertekliaus dokumentas.

Kaip įmonėje atlikti inventorizaciją?

Sandėlis → Inventorizacija sukurti naują įrašą, pasirinkus sukurti ir užpildyti Datą, Numerį, pasirinkti pagal ką rūšiuoti prekes.

B1.lt apskaita inventorizacija

pozymiaiinventorizaciją galima vykdyti pagal tam tikrus požymius, kuriuos galima pasirinkti paspaudus „Požymiai“. Atsidariusioje kortelėje pagal pateiktus požymius Sandėliai, Tiekėjai, Prekių/paslaugų požymiai, Prekių grupės, Prekės, Kor. Sąskaitos pasirenkame reikiamus požymius ir perkeliame atitinkamus įrašus. Pavyzdžiui pasirenkame požymį „Sandėlis“ ir pasirenkame, jog inventorizaciją vykdysime tik sandėlyje „Pagrindinis“. Pasirinkus spaudžiame atgal.

Pasirinkus ir užpildžius visu duomenis spaudžiate generuotilikucius, kuri pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruos visų prekių likučius ir bus vykdoma prekių inventorizacija. Informacija pateikiama lentelėje „Inventorizacijos pozicijos“.

Inventorizaciją taip pat galima vykdyti rankiniu būdu įvedant prekes. Kortelėje „Inventorizacijos pozicijos“ spaudžiame pridėti, lentelėje įvestoje eilutėje, laukelyje „Prekė“ pasirenkame (filtruojame) ir įvedame inventorizuojamas prekes ir užpildome kitus reikiamus laukus. Taip inventorizuojamos visos prekės.

invent.pozic

Suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą pasirinkus ir spausdinimo funkciją. Paspaudus veiksmaileis sukurti prekių pertekliaus ar nurašymo aktą.

Perkainojimas

Modulis skirtas atlikti prekės/paslaugos perkainojimą.

Perkainojimui prekes galima išfiltruoti pagal tam tikrus požymius:

 • Prekių/paslaugų požymiai: pasirenkamos prekės/paslaugos požymiai. Pvz.: IT, Kuras ar Sąnaudos ir pan.;
 • Prekių grupės: pasirenkamos prekės/paslaugos grupės. Pvz.: Mažavertis turtas, Ūkio sąnaudos ir pan.;
 • Prekės: išrenkamos prekės, kurias norima perkainoti;
 • Gamintojai: pasirenkamos prekės/paslaugos tiekėjas. Pvz.: Acer, Samsung ar pan.
 • Perkainuotos prekės: lentelėje pateikiamos perkainuotos prekės. Galima paieška pagal prekę, kodą, perkainojimo datą, darbuotoją, filtracija pagal naują ar seną kainą.

Vidinio judėjimo patvirtinimas

Modulis skirtas patvirtinti Vidinio judėjimo operaciją, kuri buvo sukurta per Sandėlis=>Prekyba.

 • Vid.judėjimo patvirtinimas: sąrašas vidinio judėjimo operacijų. Galima filtruoti pagal datą ir sandėlį.
 • Dokumento pozicijos: sąrašas prekių, kurias keliame su vidinio judėjimo operacija.

Papildomų prekių požymių parametrai

Papildomas prekės požymis
Parametrai → Papildomi prekių požymiai
Jei norite aktyvuoti tik vieną lauką, eilutėje Papildomas laukas 1” įrašykite lauko pavadinimą. Jei norite aktyvuoti daugiau laukų, tada reikšmes įrašykite į kitus laukus. Pavyzdžiui, galite nurodyti prekės serijos numerį, ID kodą, IMEI kodą ar partijos numerį. Jei norite, kad naujai aktyvuoti laukai atsispindėtų ataskaitose ir sąskaitose, pažymėkite varnele. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką Išsaugoti”.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Aktyvuoti laukai atsiranda šiame modulyje kiekvienoje kortelėje prie „Papildomi” lauko informacijos. Į šiuos laukus galite įrašyti prekės reikšmes.


Formuojant pardavimo dokumentą, šie laukai matysis prie prekės pozicijos. Laukelyje Prekė” galite vykdyti paiešką pagal sukurtas reikšmes. Taip pat pardavimo sąskaitoje atsispindės šių užpildytų laukų duomenys. Modulyje „Prekės judėjimas” galite pagal papildomą požymį rasti kada prekė buvo pirkta, kam ir kada parduota.