Profit-W

Viešojo sektoriaus organizacijoms ir įstaigoms, Profit-W finansų valdymo ir apskaitos sistema pilnai atitinka VSAFAS reikalavimus. Verslo įmonėms, Profit-W sistema, finansinę ir verslo apskaitą atlieka pagal Verslo apskaitos standartus.

* Informacija paimta iš Profit-W buhalterinės programos kūrėjų svetainės.

Palygink Profit-W tam tikras funkcijas su kitomis programomis

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.
Profit-W (Edrana)
Bazinis paketas3
DU per Alga HR
Min. kaina2 už bazinį paketą3
8€/mėn.
Nerodoma
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API

Informacija atnaujinta: 2018-06-14
– Informacija tikslinama.

1 Nereikia įdiegti. Veikia be „Remote“
2 Kainos nurodytos be PVM.
3 Bazinį paketą sudaro dvylika pagrindinių modulių: Klientai / Sandėlis / DK / Bankas / Kasa / Ataskaitos / Darbuotojai / Gamyba / Ilgalaikis turtas / Dokumentai / Darbo užmokestis (apskaita, deklaracijos) / i.MAS.
4 Derinasi prie mobiliujų įrenginių (responsive)
5 Atvira registracija. Darbo pradžia po 30 sek.
6 Veikia lietuvių, anglų, rusų kalbomis

Jei esate Profit-W (Edrana) programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.