Kaip informuoti skolininką per Tarptautinę skolų valdymo sistemą InformDebtor?

Kaip informuoti skolininką per Tarptautinę skolų valdymo sistemą InformDebtor?

Sandėlis Prekyba
Modulyje prie pardavimo sąskaitų, kurių neapmokėtas likutis yra didesnis už 0, rasite mygtuką „Informuoti skolininką“. Jei norite pasinaudoti Tarptautine skolų valdymo sistema Inform Debtor LTD, paspauskite mygtuką „Informuoti skolininką“. Atsidariusiame lange paspauskite „Sutinku“, kad automatiškai būtumėte priregistruotas prie InformDebtor sistemos. Jei nenorite registruotis su savo vartotojo el. paštu, pakeiskite skolintojo el. paštą į reikiamą. Tam, kad kaskart atidarius šį langą užsipildytų teisingas el. paštas, pasikeiskite jį per
Parametrai → Integracijos → InformDebtor.
Po sutikimo būsite nukreiptas į Tarptautine skolų valdymo sistema Inform Debtor LTD puslapį, kur galėsite pridėti papildomą informaciją, reikiamus failus skolai pagrįsti ir panašiai.