GPM skaičiavimo formulė nuo 2022 metų

GPM skaičiavimo formulė nuo 2022 metų

B1.lt programoje GPM skaičiavimo formulė pakeista nuo 2022-01-01 d.

Patikrinkite Personalas  → Darbuotojai, darbuotojo Darbo sutartyje:

  • įvestą atlyginimo dydį, jei darbuotojo mėnesinė alga yra minimali pakeiskite ją (pagal LR vyriausybės nutarimą);
  • NPD dydį, jei darbuotojas taiko NPD, nurodykite vieną iš 2 galimų 460,00 arba 400,00 (NPD dydžiai nuo 2022-01-01), programa pati parinks pagal priskaitomo darbo užmokesčio dydį kurią NPD formulę naudoti.

Programa taikys naują formulę skaičiuojant atlyginimą, jei Atskaitymai“  dalyje pajamų mokesčio data bus 2022-XX-XX.

Pastaba. Jei norite, kad programa pritaikytų seną formulę:

  • paskaičiuokite atlyginimą.
  • „Atskaitymai“ dalyje  įrašykite seną datą t.y. 2021-XX-XX
  • „Priskaitymai“ dalyje, koreguokite priskaitymą ir  tada paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Patikrinkite ar programa perskaičiavo GPM, t.y.  ar pasikeitė pajamų mokesčio suma.