7. Set up e-shop settings and connect B1.lt with WooCommerce

FAQ / 7. Set up e-shop settings and connect B1.lt with WooCommerce

B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.

Parametrai → Integracijos → API
Įėjus į modulį spauskite mygtuką  ir spauskite .
Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus. Parametrus sudaro trys dalys:

  • Bendrieji nustatymai;
  • Buhalteriniai nustatymai;
  • Naudojami PVM tarifai.

7.1. Bendrieji nustatymai
Pavadinimas – vardas API1 bus nustatytas automatiškai, bet galite pavadinimą pakeisti Jums patogesniu. Pvz.: pakeiskite jį į WooCommerce1.

7.2. Buhalteriniai nustatymai
Užpildykite žvaigždute pažymėtus lauku, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles, t.y. sukurtas 3, 4 ir 5 punktuose.

Laukas Pardavimų operacija ES fiziniams asmenims“ pildomas tais atvejais, kai įmonė registruota OSS sistemoje ir norima atskirti pardavimus Fiziniams asmenims iš ES.
Dalyje „Prekių / paslaugų požymiai“ pažymėkite, kokius prekės požymius naudosite. Paspauskite dešiniau esantį prekių / paslaugų požymį arba „Perkelti viską“ ir įrašai bus perkeliami į kairę. Jie bus  pažymėti žalia varnele.

7.3. Naudojami PVM tarifai
Laukelyje „Naudojami PVM tarifai“ paspaudus mygtuką „+ Nustatyti PVM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite ,,PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai bus priskirti prie kiekvienos šalies. PVM tarifų nustatymai yra būtini.
Užpildžius nurodytus laukus, spauskite mygtuką „+ Importuoti“. Kai PVM tarifai jau įrašyti, patikrinkite, ar jie prie kiekvienos šalies nurodyti teisingai.
Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, pridėkite tai pažyminčią informaciją  nustatymuose, t. y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus.

Aprašius visus parametrus, spausti mygtuką viršuje „Išsaugoti“. Programa Jums suformuos API raktą ir slaptažodį. Sugeneruotą API raktą ir slaptažodį reikės įrašyti el. parduotuvėje.

 
 

 

WooCommerce parduotuvėje nustatykite pradinius parametrus.
Labai svarbu atkreipti dėmesį į nustatymus. Nuo jų priklausys, kokie duomenys bus atnaujinami B1.lt / el. parduotuvėje.

WooCommerce → B1.lt

Nustatykite laukų reikšmes:
E-shop ID: identifikacinis numeris, kuris sugeneruojamas automatiškai, jo keisti nereikia. Pagal jį identifikuosite užsakymus B1.lt programoje Sandėlis → El. prekyba modulyje.
Sync orders from: nurodykite datą, nuo kurios dienos iš el. parduotuvės bus sugeneruojami užsakymai į B1.lt programą. Nėra datos apribojimų.
Sync B1.lt quantities with e-shop: pasirinkite „Yes“, jei norite, kad užsakymo metu būtų atnaujinti prekių likučiai iš B1.lt programos į El. parduotuvę.*
Try to write-off: pasirinkite „Yes“, jei norite, kad atkeliavus užsakymui B1.lt programoje prekė būtų nurašyta. Tai įvyks automatiškai, jei prekės likutis bus sandėlyje ir prekės kodai bus susieti.*
Try to sync-price: parinkite „Yes“, jei norite, kad iB1.lt programoje esanti prekės kaina būtų automatiškai susieta su preke, esančia el. parduotuvėje. Atsižvelgiant į el. parduotuvės nustatymus ar nustatytą kainą su PVM ar be PVM (WooCommerce > Settings > Tax).
Try to sync-name: parinkite „Yes“, jei norite, kad prekių sinchronizacijos metu būtų atnaujinti prekių pavadinimai iš B1.lt programos į el. parduotuvę.*
VAT tax rate (laukelis panaikintas). Veikimas yra perkeltas į B1.lt programą. Modulyje Parametrai → API laukelis „Naudojami PVM tarifai“ – pasirinkite pagal šalį.
Try to sync invoices number and series: parinkite „Yes“, jei norite, kad užsakymo metu sąskaitos numeracija būtų iš el. parduotuvės.
El. parduotuvėje užpildykite likusius laukus pagal informaciją, esančią B1.lt programoje:
API key: įrašykite API rakto kodą, jis gaunamas iš B1.lt programos: Parametrai → API lauko ,,API raktas“;
Private key: įrašykite API rakto slaptažodį. Jis gaunamas iš B1.lt programos: Parametrai → API lauko ,,API slaptažodis“;
Access key: prieigos raktas sugeneruojamas automatiškai el. parduotuvėje.  Šis raktas reikalingas dėl saugumo. Jo nekoreguokite.
*Norint, jog visi nustatyti parametrai el. parduotuvėje veiktų ir B1.lt prekės atsinaujintų, turi sutapti el. parduotuvės prekių SKU Kodas su B1.lt: Žinynai → Prekės →  Prekių kortelės prekės laukelis „Kodas“. Šis žingsnis aprašytas aprašymo 8 dalyje „Susiekite B1.lt ir el. parduotuvės prekes“.

Prekių kortelių importas į B1.lt programą
Import products to B1.lt (BETA): norint, kad elektroninės parduotuvės prekių kortelės būtų susietos suį B1.lt buhalterine programa, galima pasirinkti prekių kortelių importą. 
Attribute (prekės požymis): laukelyje pasirinkite, su kuriuo prekės požymiu norite importuoti prekių korteles. 
Measurement (matavimo vienetas): laukelyje pasirinkite, kuriuo prekės matavimo vienetu norite importuoti prekių korteles.

Užpildžius laukus, paspauskite „Update“ ir spauskite „Run“ mygtuką.  Į B1.lt programą bus keliamos tik kodą turinčios prekių kortelės.