When is there a fee for reviewing an assignment?

FAQ / When is there a fee for reviewing an assignment?

Užduoties nagrinėjimas yra mokamas kai:

  1. B1.lt atliko užduoties nagrinėjimą;
  2. Surastos klaidos priežastys buvo (arba):
    • netinkamai įvesti kliento duomenys;
    • standartinės integracijos pakeitimas iš kliento pusės;
    • integracija buvo padaryta ne pagal taisyklės ir rekomendacijas.

Jei atliekamo tyrimo metu, surasta klaida yra iš B1.lt pusės — užduoties nagrinėjamas yra nemokamas ir klientui papildomas 50 Eur balansas.
Jeigu klientas atsisako patvirtinti užduoties nagrinėjimo taisykles, jo užklausa nebenagrinėjama ir perkeliama į statusą "Uždaryta".

PASTABA:  Prieš pradedant nagrinėti pateiktą užklausą, privaloma pasirūpinti, kad balansas būtų ne mažesne kaip 1 nagrinėjimo valandos kaina.