7. Set up e-shop settings and connect B1.lt with PrestaShop

FAQ / 7. Set up e-shop settings and connect B1.lt with PrestaShop

B1.lt programoje nustatykite pradinius parametrus.

Parametrai → Integracijos → API
Įėjus į modulį spauskite mygtuką  ir spauskite .
Atsidariusiame lange užpildykite reikiamus laukus, parametrai sudaryti iš trijų dalių:

  • Bendrieji nustatymai;
  • Buhalteriniai nustatymai;
  • Naudojami PVM tarifai.

7.1. Bendrieji nustatymai
Pavadinimas – vardas API1 bus nustatytas automatiškai, bet galite šį pavadinimą pakeisti Jums norimu. Pvz.: pakeiskite jį į PrestaShop.

7.2. Buhalteriniai nustatymai
Užpildykite žvaigždute pažymėtus laukus, priskirkite anksčiau sukurtas operacijas ir korteles, t. y. sukurtas 3, 4 ir 5 punktuose.

Laukas „Pardavimų operacija ES fiziniams asmenims“ pildomas tais atvejais, kai įmonė registruota OSS sistemoje ir norima atskirti pardavimus Fiziniams asmenims iš ES.
Dalyje „Prekių / paslaugų požymiai“ pažymėkite, kokius prekės požymius naudosite. Paspauskite ant dešiniau esančio prekių / paslaugų požymio arba „Perkelti viską“, tuomet įrašas (-ai) bus perkeliamas (-i) į kairę. Jie bus pažymėti žalia varnele.

7.3. Naudojami PVM tarifai
Laukelyje „Naudojami PVM tarifai“, paspaudus mygtuką „+ Nustatyti PVM tarifus“, užpildykite laukus. Kokius PVM tarifus nustatysite ,,PVM tarifo importas“ lentelėje, tokie tarifai bus priskirti prie kiekvienos šalies. PVM tarifų nustatymai yra  būtini.
Užpildžius nurodytus laukus, spauskite mygtuką „+ Importuoti“. Kai PVM tarifai jau įrašyti, patikrinkite, ar jie prie kiekvienos šalies nurodyti teisingai.
Pastaba. Jei Jums yra suteiktas dar vienas PVM mokėtojo kodas ir Jūs turite teisę parduoti su kitu PVM tarifu, pridėkite tai pažyminčią informaciją atskirai prie tos šalies, t. y. aprašykite kitus naudojamus PVM tarifus.

Aprašius visus parametrus, spausti mygtuką viršuje „Išsaugoti“. Programa Jums suformuos API raktą ir slaptažodį. Sugeneruotą API raktą ir slaptažodį reikės įrašyti el. parduotuvėje.

 

PrestaShop parduotuvėje nustatykite pradinius parametrus.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į nustatymus. Nuo jų priklausys, kokie duomenys bus atnaujinami B1.lt i/ el. parduotuvėje.

PrestaShop → B1.lt Configure
Prestashop parduotuvėje spauskite Modules&Services → Modules&Services. Parinktyje „Filter by“ pasirinkite „Installed Modules“ ir B1 „Configure“.

Nustatykite laukų reikšmes:
E-shop ID: identifikacinis numeris, kuris sugeneruojamas  automatiškai, jo keisti nereikia. Pagal jį identifikuosite užsakymus B1.lt programoje: Sandėlis → El. prekyba modulyje.
Sync orders from: nurodykite datą, nuo kurios dienos iš el. parduotuvės bus sugeneruojami užsakymai į B1.lt programą. Datos apribojimų nėra.
Confirmed order status ID: nustatykite, kokiu statusu bus siunčiam užsakymai į B1.lt programą.
Sync B1.lt quantities with e-shop: pasirinkite „Enable“, jei norite, kad užsakymo metu B1.lt programoje esantys  prekių likučiai būtų atnaujinti ir el. parduotuvėje.*
Try to write-off: parinkite „Enable“, jei norite, kad į B1.lt programą atkeliavus užsakymui prekė būtų nurašyta. Tai įvyks automatiškai, jei prekės likutis bus sandėlyje ir prekės kodai bus susieti.* 
Try to sync-price: parinkite „Enable“, jei norite, kad B1.lt programoje esanti prekės kaina būtų automatiškai susieta su preke, esančia el. parduotuvėje. B1.lt programoje prekės kortelėje nurodykite kainą su PVM ir be PVM.
Try to sync-name: parinkite „Enable“, jei norite, kad prekių sinchronizacijos metu prekių pavadinimai būtų susieti tiek B1.lt programoje, tiek el. parduotuvėje.*
VAT tax rate: (laukelis panaikintas). Veikimas yra perkeltas į B1.lt programą. Modulyje Parametrai → API laukelis „Naudojami PVM tarifai“, pasirinkite pagal šalį.
Try to sync invoices number and series: parinkite „Enable“, jei norite, kad užsakymo metu sąskaitos numeracija būtų pagal esančią el. parduotuvėje.

El. parduotuvėje užpildykite likusius laukus pagal B1.lt programoje esančią informaciją:
API key: įrašykite API rakto kodą, kuris gaunamas B1.lt programoje: Parametrai → API lauko ,,API raktas“;
Private key: įrašykite API rakto slaptažodį, kuris gaunamas B1.lt programoje Parametrai → API lauko ,,API slaptažodis“;
Access key: prieigos raktas sugeneruojamas automatiškai PrestaShop sistemoje;
*Kad visi nustatyti parametrai el. parduotuvėje veiktų ir B1.lt prekės atsinaujintų, turi sutapti el. parduotuvės ir B1.lt sistemoje esančių prekių SKU kodas: Žinynai → Prekės → Prekių kortelės prekės laukelis „Kodas“. Šis žingsnis aprašytas aprašymo 8 dalyje „Susiekite B1.lt ir el. parduotuvės prekes“.

Prekių kortelių importas į B1.lt programą
Import products to B1.lt (BETA): norint, kad  elektroninėje parduotuvėje esančios prekių kortelės būtų nukopijuotos į B1.lt buhalterinę programą, galite nustatyti prekių kortelių importą. 
Attribute (prekės požymis): laukelyje pasirinkite, su kuriuo prekės požymiu norite importuoti prekių korteles. 
Measurement (matavimo vienetas): laukelyje pasirinkite, kuriuo prekės matavimo vienetu norite importuoti prekių korteles.

Užpildžius laukus, spausti „Update“ ir po to „Run“ mygtuką. Į B1.lt programą bus keliamos tik kodą turinčios prekių kortelės.


Pasirinkus visus parametrus, spausti mygtuką viršuje ,,Išsaugoti“.