OSS turnover by EU country

FAQ / OSS turnover by EU country

Prieš spausdinant šią ataskaitą reikia patikrinti:

  • Parametrai → Nustatymai → Ataskaitos → OSS nustatymai, ar prie šalių nurodyta pardavimo operacijos rūšis ir data;
  • Patikrinti aprašytus PVM tarifai ir klasifikatoriai.

Ataskaitą galima spausdinti pagal:

  • Operacijos rūšį;
  • Šalį;

Ataskaitos → Kitos ataskaitos → OSS ataskaita → Pasirinkti datą → Pasirinkti pagal ką bus generuojama ataskaita → Spausdinti.

PASTABA: Nepasirinkus nei vieno požymio, laikoma, kad pasirinkti visi; Ataskaitoje atvaizduojamai pardavimai tik fiziniams asmenims iš Europos sąjungos.