Additional feature of the product

FAQ / Additional feature of the product

Parametrai → Nustatymai → Papildomi prekių požymiai

Jei norite aktyvuoti tik vieną lauką, eilutėje Papildomas laukas 1” įrašykite lauko pavadinimą. Jei norite aktyvuoti daugiau laukų, tada reikšmes įrašykite ir į kitus laukus. Pavyzdžiui, galite nurodyti prekės serijos numerį, ID kodą, IMEI kodą ar partijos numerį. Jei norite, kad naujai aktyvuoti laukai atsispindėtų ataskaitose ir sąskaitose, pažymėkite varnele. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką Išsaugoti”.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Aktyvuoti laukai atsiranda šiame modulyje kiekvienoje kortelėje prie „Papildomi” lauko informacijos. Į šiuos laukus galite įrašyti prekės reikšmes.


PASTABA: Formuojant Pardavimo dokumentą, šie laukai matysis prie prekės pozicijos. Laukelyje Prekė” galite vykdyti paiešką pagal sukurtas reikšmes. Taip pat pardavimo sąskaitoje atsispindės šių užpildytų laukų duomenys. Modulyje „Prekės judėjimas” galite pagal papildomą požymį rasti kada prekė buvo pirkta, kam ir kada parduota.