How do I cancel an automatic debt reminder for a selected customer?

FAQ / How do I cancel an automatic debt reminder for a selected customer?

  1. Klientai → Klientai → Pasirinkti norimą klientą kuriam nebus siunčiami priminimai apie neapmokėtas sąskaitas.
  2. Nuiimti varnelę „Siųsti automatinį skolų priminimą“:
  3. Išsaugoti.
PASTABA:

klientams kuriems bus nuiimta varnelė nebus siunčiamas automatinis skolų priminimas, tačiau per Ataskaitos → Skolų valdymas galėsite rankiniu būdu išsiųsti priminimą apie neapmokėtas sąskaitas.