Why it doesn't show stock balances even though the items are entered in the purchase documents?

FAQ / Why it doesn't show stock balances even though the items are entered in the purchase documents?

DK → Sąskaitų planas
Sąskaitų plane kor. sąskaitai nurodykite požymį „Atsargos“ ir tada per naują užregistruokite atsargas. Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.