Why do I get the error "No intermediate VAT corr. account specified"?

FAQ / Why do I get the error "No intermediate VAT corr. account specified"?

Sandėlis → Pirkimai modulyje bandant saugoti pirkimo įrašą rodoma klaida: „Nėra nurodyta tarpinė PVM kor sąskaita“.
Rekomenduojama patikrinti ar Parametrai →  Nustatymai → Buhalterija yra nurodyta tarpinė PVM kor.sąskaita.