How to enter the initial cash balance?

FAQ / How to enter the initial cash balance?

1. Kasa → Žinynai

Nustatykite visus reikiamus parametrus: Atsakingi asmenys, Kasų žinynas, Kasos serija ir nr. 
Atsakingi asmenys – užregistruokite kasininką ir buhalterį.
Kasų žinynas – kor. sąskaitą sujunkite su pavadinimu. Nustatykite valiutą. Jei kor. sąskaitos neturite DK → Sąskaitų planas, sukurkite naują.
Kasos serija ir nr. – nustatykite seriją.

2. Kasa → Kasa
Kasą, kuria norite dirbti, galite pasirinkti laukelyje „Kasa“. Pasirinkus kasą, atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai leidžiantys sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Sukurti (D) – sukurti kasos pajamų orderį (KPO), sukurti (K) – sukurti kasos išlaidų orderį (KIO), mygtukas „Spausdinti“ – spausdinti kasos pajamų arba išlaidų orderį.

kasa

Norėdami įvesti pradinį likutį, pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.
Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas – iš kliento sąrašo pasirinkite  Jūsų įmonę;
Data – įrašykite datą, kurios dienos didžiosios knygos likučius norite įkelti.

Norėdami sukurti naują įrašą, prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“.
Kor. sąskaita – nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma – įrašykite nurodytos datos banko sąskaitos likutį.

Užpildžius laukus, spausti mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą, galite patikrinti, kokios kor. sąskaitos buvo užregistruotos.