Summary
Used in modules: eBay

FAQ / Summary

Modulis skirtas susieti B1.lt sistemą su Ebay. Susiejimas vykdomas keliais etapais:

  • Prisijunkite prie B1.lt sistemos;
  • B1.lt sistemoje nustatykite el. parduotuvės parametrus ir aktyvuokite prisijungimą prie Ebay;
  • Susiekite B1.lt ir Ebay prekes;
  • Aprašykite duomenų mainus, nustatykite PayPal parametrus;
  • Nustatykite teigiamą ir neigiamą valiutų kursų pasikeitimo įtakos kor. sąskaitas.

Pastaba: B1.lt galite susieti net su keliomis Ebay prekyvietėmis. Kiekvienai iš jų bus reikalingi atskiri nustatymai bei API raktas, kuris bus apmokestinamas atskirai. Pranešimus apie sėkmingas ar nesėkmingas sinchronizacijas iš Ebay rasite: Paskyra → Mano duomenys → Žinutės.