Free accounting courses for everyone

Video pamokos

1. Buhalterinės apskaitos įvadas
2. Sąskaitų planas

3. Dvejybinis įrašas

4. Įvykių ir operacijų registravimas

5. Praktinio uždavinio sprendimas
1. Ilgalaikio turto apskaita
2. Atsargų apskaita

3. Mokėjimų apskaita
4. Nuosavo kapitalo apskaita
5. Įsipareigojimų apskaita

6. Darbo užmokesčio apskaita
7. Pajamų ir sąnaudų grupavimas ir apskaita

Professional online accounting courses

Kaunas College and the B1.lt program are presenting professional accounting courses for everyone who wants to learn accounting. The courses are free and will take place online — so everyone who wants can join. No matter where you are in Klaipeda, Kaunas, Vilnius or elsewhere, accounting courses are available from anywhere — from a place convenient for you and at a time convenient for you. Become an accountant without leaving home! 


To receive a reminder about upcoming lectures and practical assignments, we recommend to register.
 
1. GPM nuo kitų, ne su darbo santykiais susijusių, pajamų
2. Pridėtinės vertės mokestis
3. Pelno mokestis
4. Nekilnojamojo turto mokestis
5. Taršos mokestis
To receive a reminder about upcoming lectures and practical assignments, we recommend to register.
 
1. Įmonės sukūrimas ir sąrašų bei ryšių nurodymas
2. Pirkimai ir pardavimai
3. Pinigų operacijos
4. Personalo ir DU apskaita
5. Ilgalaikis turtas
6. Kitos operacijos
7. Mokesčiai. IMAS, GPM, SODRA. Deklaracijų formavimas
8. Finansinės ataskaitos ir metų pabaigos procedūros
To receive a reminder about upcoming lectures and practical assignments, we recommend to register.
 
1. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas
2. Mažųjų bendrijų apskaitos ypatumai
3. Ne pelno siekiančių organizacijų apskaita
4. Žemės ūkio veiklos apskaita
5. Asmenų vykdančių individualią veiklą apskaita ir apmokestinimas
6. Kuro apskaita
7. Gyventojų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas
8. Finansinio turto apskaita
9. Biologinio turto apskaita
10. Individualių įmonių apskaitos ypatumai
11. Juridinio asmens pasirinkimas ir steigimas
12. Inventorizacija
13. Darbo kodeksas buhalteriams
14. Finansinė analizė buhalteriams

Course is taught

Kaunas College lecturers. Kaunas College is a multi-profile state higher education institution training specialists in various sciences.

Course accounting program

B1.lt — created considering the emerging need to simplify accounting and reduce the costs incurred by companies when purchasing expensive accounting software.
Register in B1.lt:

Rašykite atsiliepimus ir pageidavimus dėl naujų paskaitų