Bendras žurnalas

Modulis skirtas visų buhalterinių įrašų atvaizdavimo bei buhalterinių pažymų įvedimo/redagavimo forma. 

 • Bendra informacija: Duomenys yra išrenkami pagal nustatytą laikotarpį. Papildomai galima filtruoti pagal Klientą, Dok.nr., Kor.Sąsk. ir pan. 
 • DK ataskaitos: atidaroma DK ataskaitų generavimo forma (plačiau žr.: DK ataskaitos).
 • D įrašas arba K įrašas: buhalterinių likučių, operacijų įvedimo langas:
  • Įtraukti į PVM registrą – pažymima ar įrašą įtraukti į PVM registrą (požymį reikia užpildyti tik tuomet, jei reikalinga įrašus įtraukti į PVM deklaracijas).
  • Dešinės lentelės pusėje užpildoma atitinkama informacija - nurodoma kor. sąskaita, suma, iš žinyno pasirenkamas klientas, iš sąrašo pasirenkamas dengiamas dokumentas, jei reikia gali būti įvestas komentaras. Kiti laukai užpildomi automatiškai.
 • Korekcinis įrašas: Korekciniai įrašai naudojami dėl skaičiavimų paklaidų, pvz.: USD banko sąskaita 2016.12.31 dienai yra 100 USD, USD kursas 1,05, tačiau eurais suma turėtų būti (100/1,05= 95,24). Likutis apskaitoje periodo pabaigai 95,23. Vieno cento paklaidai daromas korekcinis įrašas - keičiama tik suma eurais, suma USD nekeičiama.
 • Redaguoti: DK įrašų redagavimo funkcija. Lentelėje pažymimas norimas redaguoti įrašas (arba du kartus su kairiuoju pelės mygtuku paspaudus ant sumos atidaroma redagavimo forma). DK kortelė atliekami norimi pakeitimai ir kortelė išsaugoma.
  • Pastaba: Redaguoti galima tik per bendrą žurnalą ar didžiąją knygą įvestus įrašus. Visus kitus įrašus turite redaguoti per tas formas, per kur duomenys buvo suvesti, pvz PIRK – per pirkimus.)
 • 5, 6 klasės sudengimas: funkcija vykdantį 5, 6 klasės įrašų sudengimą. Paspaudus šią funkciją, atidarytoje kortelė įvedama data, kuriai įrašai bus sudengti.
  • Pastaba: Tam turi būti parametruose nurodyta suvestinė sąskaita.
 • Kopijuoti BZ: funkcija leidžianti nukopijuoti pasikartojantį įrašą (keičiasi tik data). Nukopijuojamas identiškas įrašas, tik data nurodoma tos dienos, kurią dieną įrašas kopijuojamas ir prie dokumento nr. pridedamas tekstas „Naujas" (kurį galite koreguoti).
  • Pastaba: Kopijuoti galima tik per bendrą žurnalą ar  didžiąją knygą įvestus įrašus.


Kaip užregistruoti buhalterinius likučius?

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš Rivilės ar kitos buhalterinės programos?

1. Papildykite sąskaitų planą.

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą arba sukurkite klientus.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą arba sukurkite prekės kortelę.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.

5. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita ir įkelkite banko likučius.

6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK → Bendras žurnalas.

Atliekant darbo užmokesčio korespondenciją, kliento laukelis negali būti tuščias. Ką įrašyti į kliento skiltį, jei kliento nėra?

Jei neskaidote pagal darbuotojus, o norite parodyti tik priskaitymus, mokesčius ir sąnaudas, tai kliento laukelyje nurodykite įmonės savininką, kuriai vedate apskaitą. O mokesčiams, atitinkamai nurodykite Sodrą ir VMI.

Noriu įvesti 4 klasės likutį metų pradžiai. Jei rašyti per DK
Noriu įvesti 4 klasės likutį metų pradžiai. Jei rašyti per DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas, programa neleidžia, nes reikalauja, kad ir debeto sąskaita būtų parinkta. Ką daryti?

Reikia sukurti debeto arba kredito įrašą. Korekcinis įrašas daromas tik dėl valiutų apvalinimo paklaidos.
Daugiau informacijos rasite Buhalteriniai likučiai

Kaip uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas)?

Pasiruošimui patikrinkite ar nustatymuose yra priskirta suvestinės sąskaita. 

1. Parametrai Buhalterija
„Suvestinės sąskaita“ pasirinkite „390: Suvestinės sąskaita kor. sąskaitą“.

2. DK Bendras žurnalas
Norėdami uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas) spauskite mygtuką 5, 6 klasės sudengimas“. Atsidariusiame lange nurodykite kurią datą norite uždaryti balansą ir spauskite mygtuką išsaugoti.


Atlikus šiuos veiksmus Bendrame žurnale“ susikurs du pagrindiniai įrašas kredito ir debeto operacijos, įrašų pavadinimai bus SUD-D (data) ir SUD-K (data) sukurti įrašai bus uždaromi su tarpine sąskaita.


Užregistravus operaciją patikrinkite kaip susiformavo didžioji knuga (Ataskaitos DK ataskaitos DK santrauka su suminėm sąskaitom“).

Jei atsirado klaida galite ištrinti įrašus, paspauskite du kartus ant įrašo, jis pasidarys žalias, įeisite į dokumento vidų ir spauskite mygtuką Trinti“.

Pastaba. Tam, kad balanse rodytų nepaskirstytą pelną, gautą rezultatą reikėtų persikelti rankiniu būdų.

Kaip atlikti išperkamosios nuomos operaciją? Ar yra būdas nurašyti automatiškai? Ar tik per bendrą žurnalą?

Tai galima daryti per bendrą žurnalą, įrašius pirmą įrašą, po to tik kopijuoti ir keisti datą.

Įmonės debitoriaus skolą (sutarties pagrindu) perkeliame naujam debitoriui. Kaip tą padaryti?

Visi sudengimai tarp skirtingų kor. sąskaitų daromi per DK Bendras žurnalas.
Skola, kuri yra 4430 kor. sąskaitoje reikia perkelti į kito kliento įsiskolinimą. Tokius įrašus reikia registruoti per DK →  Bendras Žurnalas. Debeto ir kredito kor. sąskaitos tos pačios, tik pasirenkame skirtingus klientus ir atliekame įrašą.

Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atisdariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.

Kaip apskaityti gautą subsidiją B1.lt programoje?

DK → Bendras žurnalas

Tokie įrašai B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas pridedant D arba K įrašą.